Sagt om biblioteket...

Biblioteket gir varig vekkede sjelsevner.
Inge Eidsvåg

tirsdag 10. november 2009

Vinter i Madrid


C.J. Sansom: Vinter i Madrid.
Press, 2007.

Dette er en spennende og velskrevet bok hvor handlingen er lagt til høsten 1940 i Madrid.

England er i krig med Tyskland, Spania er nøytral, men sterke krefter er stemt for å gå med i krigen på tysk side.
Dette vil England forhindre via diplomatiet, dvs sin ambassade i Madrid.

Harry Brett blir hyret inn for å spionere på en gammel klassekamerat som arbeider tett sammen med den spanske regjeringen om et hemmelig prosjekt som i sin tur kan gi Spania økonomi til å støtte Tyskland militært.

Boka gir et inntrykk av forholdene i Spania på denne tiden, et Spania preget av fattigdom, sosial og politisk undertrykkelse.

Den har spionromanens ramme, men er samtidig en kjærlighetshistorie og et dokument om vennskap og svik etter hvilke valg personene stilles overfor.

Jeg vil låne boka

Ingen kommentarer: