Sagt om biblioteket...

Biblioteket gir varig vekkede sjelsevner.
Inge Eidsvåg

onsdag 17. oktober 2012


Victoria Hislop: Tråden.Schibsted, 2012.

Rammen rundt fortellingen er den multikulturelle byen Thessaloniki i Hellas og Hellas' historie fra rundt 1917 og fram til nåtid.
Den dagen Dimitri Komninos blir født i 1917 blir byen herjet av en storbrann.
I 1922 foregår en storstilt evakuering av ortodokstroende grekere fra Lilleasias kyst, 1.5 millioner mennesker kommer til Hellas og tilsvarende må 1/2 million muslimer flytte fra Hellas og bosetter seg i Tyrkia.
I de kaotiske forholdene som oppstår under flukten mister 5-årige Katerina kontakten med sin mor og lillesøster.
Hun blir tatt vare på av en annen flyktning, og Katerina vokser opp hos henne og hennes to døtre i Thessaloniki. Vi følger så Dimitri og Katerinas historie fra barndom til voksen alder.
Men det som egentlig er interessant med denne boken, er hvordan forfatteren skildrer den greske historien i vår nære fortid slik den utspiller seg i Thessaloniki og i landet for øvrig. Vi forstår at grekernes historie er ganske annerledes preget av konflikter og motsetninger enn vår egen historie.
Vi hører også om de 50.000 sefardiske jødene som har bodd i Thessaloniki siden deres forfedre ble fordrevet fra Spania i 1492 til tyskernes deportasjon av dem til Auschwitz under okkupasjonen av Hellas under andre verdenskrig.

Jeg vil låne boka

Ingen kommentarer: