Sagt om biblioteket...

Biblioteket gir varig vekkede sjelsevner.
Inge Eidsvåg

torsdag 28. mars 2013

Erin Morgenstern: Nattens sirkus.
Cappelen Damm, 2012.

Sirkuset kommer om natten. Uten at noen har sett det komme, står det plutselig der. Og forestillingene begynner når mørket faller på.
Etter noen dager er plassen tom igjen. Ingen vet når sirkuset kommer tilbake neste gang.
Illusjonisten Celia og designeren Marco er på hver sin måte brikker i spillet om sirkuset - et spill de ikke kjenner reglene for - og ikke utfallet av.
De forelsker seg i hverandre - et trekk som de usynlige som styret spillet ikke hadde tatt med i beregningen.
Fascinerende fortelling fra et magisk sirkusmiljø!

Jeg vil lese boka

fredag 15. mars 2013

Georgina Harding: Stilhetens bilder.
Perleblekk, 2012.

Safta vokser opp i en velstående familie i Romania i mellomkrigsårene.
På gården jobber Paraschiva, mor til døvstumme Augustin som er på samme alder som Safta. Mellom disse 2 barna oppstår et skjørt vennskap.
Når krigen kommer blir gården blir konfiskert av tyskerne, og Safta som har utdannet seg til sykepleier, følger fronten for å pleie skadde soldater.
Paraschiva blir drept av soldater, og Augustin legger ut på vandring for å finne igjen barndomsvenninnen og ender avmagret og syk opp på trappen til sykehuset der Safta arbeider.
Da Augustin omsider er blitt så frisk at han kan utskrives fra sykehuset, legger de ut på en strabasiøs tur tilbake til barndomshjemmet.

Jeg vil låne boka

fredag 8. mars 2013

Natasha Solomons: Fortellingen i fiolinen.
Cappelen Damm, 2012.

Den lille landsbyen Tyneham i sør-England ligger fortsatt i dag som en avstengt spøkelsesby etter at det engelske forsvaret i 1943 tvang alle innbyggerne til å flytte fra hjemmene sine og  annekterte byen til militære formål.
De fikk løfte om å flytte tilbake når krigen var over, men løftet ble brutt.
Denne historiske bakgrunnen danner rammen for romanen med unge Elise Landau som forteller. Som østerriksk jøde ble hun sendt til England som hushjelp på "Tyneford" gods - til foreldrene kunne flykte til Amerika og hente Elise til seg der. De kom aldri til Amerika.
Elises skjebne blir knyttet til Tyneford og far og sønn som eier godset.

Jeg vil lese boka